Čistící prostředky

Používáme léty osvědčené úklidové prostředky a úklidovou chemii v souladu s příslušnými požadavky na daném pracovišti. Veškeré používané prostředky a úklidová chemie jsou opatřeny prohlášením o shodě, bezpečnostními a technickými listy. Naši pracovníci jsou v tomto směru řádně proškoleni a instruováni v rámci správného a vyhovujícího použití na daném úseku úklidu.

Prohlášení o shodě je vydávané podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších zákonů. Prohlášení o shodě vypracovává výrobce a potvrzuje, že daný výrobek je v souladu se směrnicemi EU a normami České Republiky.

Bezpečnostní list vychází ze zákona č. 356/2003 Sb o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů a směrnic EU. Jedná se o soubor údajů týkajích se výrobce, dovozce a příslušné chemické látky. Bezpečnostní list musí zahrnovat pokyny k bezpečnému používání a ochraně zdraví lidí a životního prostředí.

Více informací najdete na stránce Ministerstva životního prostředí České Republiky.