Povinná dokumentace

Naše úklidová firma DAP clean s.r.o. se aktivně zapojuje do projektu Společensky účelná pracovní místa. Tento projekt vznikl za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí České Republiky a je financován z fondů ESF=Evropský sociální fond. Smyslem projektu je zvýšení zaměstnanosti osob s lehčím zdravotním znevýhodněním, popřípadě osob dlouhodobě nezaměstnaných, jako jsou ženy po mateřské dovolené, starší osoby, uchazeči bez praxe či kvalifikace. Projekt Společensky účelná pracovní místa je někdy označován jako služba podporovaného zaměstnávání. Na vytváření společensky účelných míst se podílejí Úřady práce, které postupují v souladu se směrnicemi ESF a budoucí zaměstnavatel. Naše firma se tohoto sociálního projektu účastní od roku 2008.

 

Leták pro zaměstnavatele Společensky účelná pracovní místa Společensky účelná pracovní místa
Leták pro zaměstnavatele